Čeština

Čeština

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”

Jan 3:16


Co je to ID Church? Jsme anglicky mluvící společenství, které se setkává v průběhu týdne ve švédské Uppsale a také na dalších místech. Věříme, že Bůh nezapomněl na Skandinávii, Evropu a Afriku, a že chce v našich životech učinit něco nového a vzrušujícího.

Bohoslužby ID Church jsou sice v angličtině, ale nejsou pouze pro rodilé mluvčí. Kdokoli hovořící jakýmkoli jazykem je vítán a pozván stát se součástí našeho společenství. Na požádání je možné zařídit tlumočení z angličtiny do ostatních jazyků.

Naše bohoslužby a setkání jsou prostá, uvolněná a neformální. Každý je vítán se připojit a společně hledat Pána a učit se o Něm. 

Naším cílem je budovat církev, která uctívá Boha a pečuje o Jeho lid. Věříme, že modlitba, Bible, slova života, hudba a opravdová přátelství společně napomáhají k dosažení tohoto cíle. Žijeme podle našeho motta: Autentická víra, opravdové společenství.

Vítejte!